EKOPIL sp. z o.o. ekopil.pl

EKOPIL sp. z o.o. / Zgarniacz ssawkowy

Zgarniacz ssawkowy

Zgarniacz radialny ssawkowy wykorzystywany jest dla osadników wtórnych. Zgarniacz może być zainstalowany na terenie otwartym i eksploatowany w warunkach strefy klimatycznej umiarkowanej. Zgarniacz dostosowany jest do osadnika radialnego i służy do separacji osadów zagęszczonych przez sedymentację. Praca zgarniacza ma charakter ciągły i polega na zbieraniu osadu z dna osadnika do centralnego leja osadowego. Zakres używalności zgarniacza obejmuje ścieki komunalne i przemysłowe, które zawierają lekkie osady. Siła ciągu ssawek pozwala na pokonanie oporów zgarniania osadów pochodzenia komunalnego oraz lekkich nieutwardzających się osadów przemysłowych.

EKOPIL sp. z o.o.
Kamienna 3
64-920 Piła
wielkopolskie
Tel.: +48673517176
REGON: 302799713